Świadczenie pieniężne na dzieci w Niemczech

Przyznawane przez instytucję Familienkasse świadczenie pieniężne na dzieci, tzw. Kindergeld jest przez Niemcy obwarowane pewnymi warunkami, które muszą być bzwzględnie spełnione przez pracujących w tym kraju Polaków. Świadczenie mogą otrzymać rodziny, których członkowie jako obywatele UE mieszkają, osiągają dochody i płacą podatki w Niemczech. Świadczenie jest również przyznawane w przypadku gdy dzieci danej rodziny nie mieszkają na terenie RFN i nie muszą one posiadać obywatelstwa niemieckiego. Taka możliwość powstała od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.